Twitter

Sociale vaardigheidstrainingen

Definitie

Sociale vaardigheden vormen aangeleerd gedrag dat voor kinderen nodig is om op een succesvolle manier om te kunnen gaan met anderen in allerlei verschillende situaties.

Hoe herken je sociaal niet vaardige kinderen?

 • Zij komen voortdurend in ongewenste situaties terecht.
 • Sociale contacten met andere kinderen lopen uit op mislukkingen.
 • Zij functioneren moeilijk in een groep.
 • Zij weten zich steeds moeilijker te handhaven en komen alleen te staan.

Hoe kunnen de tekorten aan vaardigheid zich uiten?

 • Slecht of niet luisteren.
 • Bravouregedrag, onverschilligheid, agressief of teruggetrokken gedrag.
 • Laag zelfbeeld.
 • Sociaal isolement.
 • Egocentrisme.

Doel van de training:

Kinderen vaardigheden aanleren om hen in sociale situaties beter tot hun recht te laten komen.

Opzet sociale vaardigheidstraining

 • De training bestaat uit 10 lessen van ongeveer 60 minuten.
 • De training wordt gegeven aan 6 kinderen met verschillende problemen op het gebied van sociale vaardigheden.
 • De training is opgebouwd in drie fasen:
  • de opbouwfase, les 1 tot en met 4; in deze lessen wordt gewerkt an een veilige situatie, worden relaties opgebouwd en kunnen gemakkelijk contacten worden gelegd. Dit is de fase van de basisvaardigheden.
  • De middenfase, les 5 tot en met 9; hier komen de complexere sociale vaardigheden aan de orde.
  • De afbouwfase, les 10 en de herhalingslessen; in deze lessen worden onderdelen uit de training herhaald.
 • De lessen bestaan uit kringgesprekken, gerichte oefeningen, rollenspelen en huiswerkopdrachten. De huiswerkopdrachten worden gegeven na de tweede les tot en met de negende les. Bij deze opdrachten moeten de vaardigheden uit de les worden toegepast.

Sociale vaardigheden die aan bod komen

 • Iets aardigs zeggen over jezelf of een ander.
 • Reageren op complimentjes.
 • Vragen durven stellen.
 • Je eigen mening durven geven.
 • Uiting durven geven aan gevoelens.
 • Omgaan met kritiek.
 • Kunnen onderhandelen.
 • Reageren op pesten.

Samenwerking met de leerkracht

De samenwerking met de leerkracht is erg belangrijk. De vaardigheden moeten op school geoefend worden en er zijn ook opdrachten die de kinderen samen met de leerkracht moeten uitvoeren.

Samenwerking met de ouders.

Om de training succesvol te laten verlopen is het belangrijk dat het kind van thuis uit gesteund wordt. Ouders krijgen vooraf een intake gesprek zodat zij weten wat er van zowel ouders als kind verwacht wordt.

Zie ook

» Zelfvertrouwen
» Gedragsprobleem-stoornis