Twitter

Oplossingsgericht werken

De oplossingsgerichte gedachtegang is een benadering gebaseerd op respect voor het individu en geloof in de mogelijkheden en capaciteiten van dat individu. Deze methodiek gaat uit van de kracht en succesmomenten in plaats van het analyseren van een probleem. Vooruit kijken is een belangrijk onderdeel van deze methodiek. Oplossingsgericht werken volgt een aantal stappen, die ook met regelmaat in de praktijk gebruikt worden.

Contact leggen

Het is belangrijk dat er een goed vertrouwen is tussen het kind en de deskundige. Tijdens het eerste contact zijn er vaak al aandachtspunten te signaleren die later van belang kunnen zijn voor de verdere behandeling. Al tijdens het maken van contact wordt er getracht zoveel mogelijk uit te gaan van de mogelijkheden.

Context verhelderen en problemen onderkennen

Hier wordt het probleem onder ogen gezien zonder dat er uitgebreid aandacht besteed wordt aan de oorzaak van het probleem. Er wordt aandacht besteed aan wat het probleem is en op wat voor manier men er last van heeft. Er komt geen verdere analyse van het probleem. Het is alleen de bedoeling dat het probleem duidelijk wordt.

Doelen formuleren

Wanneer het probleem duidelijk is, gaan we kijken wat we willen bereiken. Er wordt samen met het kind gezocht naar een juiste doelstelling. Wat wil het kind uiteindelijk bereiken? Het doel moet concreet en meetbaar zijn, zodat ook het kind duidelijk weet waar we naar toe gaan werken.

Sterke punten

Oplossingsgericht werken besteedt veel aandacht aan de sterke kanten van het kind. Samen met het kind gaan we op zoek naar zijn of haar sterke kanten. Wat gaat er al goed? In wat voor situaties voel je je goed? Het is belangrijk deze punten uitgebreid te bespreken omdat deze in de verdere behandeling terug gaan komen.

Uitzonderingen

samen met het kind gaan we kijken in welke situaties het probleem zich niet voor doet. Door hier naar te kijken, komen we steeds dichter bij de oplossing. Van probleemdenken gaan we nu over tot het oplossingsgericht denken. De succesmomenten gaan we uitbouwen, zodat het probleem verder naar de achtergrond wordt geplaatst.

Toekomstgerichtheid

Hoe ziet het er voor het kind uit als het probleem zich niet meer voordoet? De ideale situatie wordt besproken en uitgediept. Hoe kunnen we daar gaan komen en wat hebben we daar voor nodig?

Schalen

Door middel van het steeds terug laten komen van de schaalvraag maken we kinderen bewust van hun groeiproces. Waar ziet het kind zichzelf bij de start van de behandeling op een schaal van 1 tot 10. Wat maakt dat het kind deze score al heeft weten te behalen? Welke score wil het kind binnen een bepaalde periode proberen te behalen en wat moet het daarvoor doen? Dit zijn voorbeeldvragen die het kind bewust maken van het groeiproces. Uiteraard zal dit middel tijdens de sessies verder uitgediept worden.

Complimenteren

Het spreekt voor zich dat er gedurende de sessies heel veel ruimte is voor het maken van complimenten. De oplossingsgerichte gedachtegang maakt veel gebruik van complimenten. De kleinste lichtpuntjes zullen aangegrepen worden om een kind het gevoel van eigenwaarde te versterken. Ook stimuleert het de samenwerking en het vertrouwen.

Binnen Juf Loes wordt veel gebruik gemaakt van de oplossingsgerichte methodiek. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor het coachen van leerkrachten en ouders. Ook binnen de andere methodieken die bij Juf Loes ingezet worden, komen verschillende onderdelen van de oplossingsgerichte methodiek terug.

Zie ook

» Zelfvertrouwen
» Gedragsprobleem-stoornis
» Rouwverwerking
» Ouders van kinderen met gedragsproblemen
» Coachingstraject basisonderwijs