Twitter

Handelingsgericht werken

Het handelingsgericht werken wordt vanuit Juf Loes vooral gebruikt bij de begeleiding van leerkrachten van basisscholen en/of ouders. Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken. Hierbij wordt het onderwijsaanbod afgestemd op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder kind. Samen met leerkracht en/of ouders wordt er gekeken wat de hulpvraag van het kind is. welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie heeft het kind nodig? We richten ons niet zozeer op wat er mis is, maar meer op wat het kind nodig heeft om bepaalde doelen te kunnen bereiken en welke aanpak daarbij een positief resultaat biedt.

Afstemming is een belangrijk begrip bij deze methodiek. We gaan niet alleen uit van afstemming op het kind, maar ook de wensen, mogelijkheden en verwachtingen van school en ouders spelen hierin een rol. Vaak wordt het leerkrachtgedrag bij deze methodiek centraal gezet, met name in het zoeken naar afstemming en het inspelen op de onderwijsbehoeften van kinderen. Leerkrachten leren op hun eigen werkconcept reflecteren en vergroten hierdoor hun competenties op het gebied van handelingsgericht werken.
Kinderen worden aangesproken op hun mogelijkheden en talenten en we richten ons op betrokkenheid, welbevinden en optimale ontwikkeling.
Ondersteuningsbehoefte van leerkrachten en ouders zijn hierbij van groot belang.

Handelingsgericht werken kent zes uitgangspunten:

  1. De behoeften van een kind staan centraal.
  2. De werkwijze is systematisch en transparant.
  3. De werkwijze is doelgericht.
  4. Er wordt gewerkt vanuit een transactioneel referentiekader.
  5. Leraren, IB-ers, ouders, kind en externe diagnostici werken constructief samen.
  6. Positieve aspecten van leerling, leraar, IB en ouders zijn van groot belang.

Juf Loes werkt met een handelingsplan waarin de methodiek van het handelingsgericht werken volledig geïntegreerd is.

Zie ook

» Gedragsprobleem-stoornis
» Ouders van kinderen met gedragsproblemen
» Coachingstraject basisonderwijs