Twitter

Denken voelen doen

Deze methodiek wordt vooral gebruikt bij het begeleiden van kinderen met sociaal emotionele problemen. Kinderen waar de leerkracht of ouder weinig vat op krijgt en waarbij zijn of haar gedrag zorgt voor vraagtekens. Er wordt vanuit twee verschillende methodieken gehandeld. De uitspraken methodiek en de competentiemethodiek. Beide methodieken helpen bij het ontdekken van acties om meer grip te krijgen op het kind. Om vanuit die positie het kind die ondersteuning te geven die het kind nodig heeft.

Door middel van uitspraken en competenties wordt er een uitgebreide analyse gemaakt. Daarbij wordt gekeken naar situaties waarin het kind zich alleen bevindt en naar situaties waarin het kind zich samen met anderen bevindt. Hierna kan worden vastgesteld welke gewenste sociaal-emotionele ondersteuningsmogelijkheden nodig zijn. Goed contact met de leerkracht is hierbij van belang.
Deze methodiek wordt met name aangeboden aan leerkrachten maar kan deels ook aan kinderen in de praktijk hulp bieden.

Zie ook

» Gedragsprobleem-stoornis
» Ouders van kinderen met gedragsproblemen
» Coachingstraject basisonderwijs