Twitter

Coachingstraject basisonderwijs

Hij neemt veel grapjes van andere kinderen letterlijk op en dan wordt hij heel boos. Meestal zijn de grapjes helemaal niet verkeerd bedoeld door de andere kinderen. Als ik dan iets verkeerd zeg, wordt hij helemaal woest en kan ik hem niet meer houden.

De leerling van de leerkracht groep 7 waar het in bovenstaand citaat om gaat is PDD NOS gediagnosticeerd en zit op het regulier basisonderwijs. De leerkracht vindt het moeilijk om op de juiste manier met dit kind om te gaan. Ze wil hem graag als alle andere kinderen behandelen, maar voor haar gevoel werkt dit niet.

Steeds vaker worden gedragsproblemen bij kinderen op de basisschool gesignaleerd. De leerkrachten worden hier echter niet altijd voor geschoold en hebben dan ook moeite om op de juiste manier met de verschillende kinderen om te gaan. Het coachingstraject van Juf Loes sluit aan bij de vraag van vele leerkrachten. Praktische en handige methodieken om mee aan de slag te gaan. Geen diepgaande theorieën, maar op zoek naar de oplossing. Door samen uitgebreid naar het kind te kijken en erover te praten, wordt het probleem zichtbaar en wordt de doelstelling concreet en meetbaar gemaakt. Vervolgens kan er een handelingsplan opgesteld worden om de doelstellingen te realiseren. Per situatie wordt bekeken wat de beste methodiek is om hier naar toe te werken.

Voor meer informatie over het coachingstraject basisonderwijs kunt u contact opnemen met Juf Loes.