Twitter

Coaching

Met name leerkrachten van het basisonderwijs komen steeds vaker in aanraking met kinderen met gedragsproblemen. Ieder kind is uniek en verdient een unieke aanpak. Voor veel leerkrachten is die unieke aanpak niet altijd even makkelijk. Door middel van verschillende coachings methodieken begeleidt Juf Loes leerkrachten in de praktijksituatie. Binnen de school zal het coachingstraject plaatsvinden. Er worden praktische tips verworven en er zullen uitgebreide gesprekken worden gevoerd. Door te kijken naar de dingen die wel werken bij het kind of binnen groep, gaan we op een positieve manier aan de slag. Voorbeelden van methodieken die gebruikt kunnen worden zijn:

  • Oplossingsgericht werken
  • Handelingsgericht werken
  • SEO DVD (zie denken voelen doen)

Het coachingsaanbod is niet alleen voor leerkrachten, maar ook voor ouders. Voor meer informatie verwijs ik u naar de verschillende methodieken en/of contact.